SERVICE

NHẰM BẢO VỆ QUYỀN LỢI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN, YÊU CẦU BẠN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY:

Dưới đây bạn là “hội viên”. Doanh nghiệp đang trong thời hạn đăng quảng cáo tuyển dụng được gọi “Doanh nghiệp tuyển dụng” ,.

Trang web “ Môi giới Mỹ Gia” địa chỉ//www . mỹ gia .com .tw

Hạng mục chủ yếu thu thập mục đích và tìm việc

 1. Mỹ gia cung cấp cho hội viên tìm việc miễn phí, đồng thời tiến hành giới thiệu doanh nghiệp hoặc công ty môi giới, quản lý khách hàng, quản lý hội viên, tiếp thị và khảo sát phân tích nội bộ. Phục vụ nội dung tìm việc như sau:
  1. Chủ động tìm kiếm vị trí cần tuyển của nhà tuyển dụng, chủ động xin việc và tự đối chiếu lý lịch cho phù hợp.
  2. Chương trình phát triển nghề nghiệp tư vấn việc làm hoặc kiểm tra tâm lý nghề(đánh giá)
  3. Thộng báo tin tức của Các hoạt động tuyển dụng khác, vị trí tuyển dụng gấp, hay cử đi và các tin tức tuyển dụng hàng đầu khác.
 2. Mỹ Gia không đảm bảo hội viên có thể nhất định được nhà tuyển dụng nhận vào làm hoặc tìm được công việc như mong muốn, hội viên cần phải tự chủ động tiến hành kế hoạch mang tính phù hợp chương trình phát triển nghề nghiệp. Thêm vào đó mới lợi dụng các hạng mục phục vụ do Mỹ Gia cung cấp để đạt được kết quả tìm việc như mong muốn.
 3. Các tin tức vị trí tuyển dụng do Mỹ Gia cung cấp, sau khi được thông báo đến nhân viên chăm sóc khách hàng của Mỹ Gia sẽ cố gắng xét duyệt tin tức cần tuyển dụng và tư liệu khác của nhà tuyển dụng, nhưng cũng không thể lọai bỏ số lượng ít các nhà tuyển dụng cung cấp tư liệu không đúng sự thật , nhằm lẫn , gây nên cơ hội việc làm không phù hợp với tên thật.làm cho hội viên đi theo hương sai hoặc làm cho người tìm việc không hài lòng về công việc hay kinh nghiệm nghề nghiệp.
 4. 3、 Lợi dụng tư liệu cá nhân trong khoảng thời gian , địa điểm, đối tượng và phương thức:
  1. Thời gian: khoảng thời gian Mỹ Gia làm việc .
  2. Địa điểm: Đài loan và nơi khác của Đài loan
  3. Phương thức và đối tượng: người thứ ba mà Mỹ Gia và hội viên đều đồng ý cho biết, ngoại trừ dùng chức năng quản lý hội viên, và chức năng kiểm tra của quản lý khách hàng ra, phải quy định miêu tả dưới đây đề lợi dụng và cung cấp cho người thp ba lợi dụng .
   1. Cung cấp cho nhà tuyển dụng để phỏng vấn
   2. Cung cấp hàng đầu nhân tài hoặc liên lạc hay giới thiệu các phương án tuyển dụng
   3. Các hạng mục thống kê hay câu hỏi khác của Mỹ Gia sẽ thông báo cho hôi viên theo đường mail không định kỳ, bao gồm các thông tin điều tra thị trường hay được doanh nghiệp uỷ thác gửi cho hội viên.
   4. Lợi dụng địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ e- mail của hội viên cung cấp , tiến hành tuyên truyền phục vụ hay giới thiệu các sản phẩm cần bán của công ty.
   5. Các hoạt động có liên quan được đăng khi nhận hàng, sẽ lấy tư liệu của bản của bạn gửi cho công ty vận chuyển giao hàng hay nhà cung ứng để hoàn thành việc gửi hàng.
 5. Dựa vào điều thứ 3 của luật bảo vệ tư liệu cơ bản đương sự có quyền lợi và phương thức sử dụng như sau:
  Có quyền được thực thi
  1. Kiểm tra hoặc yêu cầu được đọc xem.
  2. Yêu cầu được lấy bản chính hay coppy
  3. Yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi
  4. Yêu cầu ngừng thu thập , sử lý hoặc lợi dụng
  5. Yêu cầu xóa đi , nhưng đồng ý cho công ty chúng tôi sau này có thể điều tra đối chiếu hoặc cần thiết chứng minh đồng thời không xóa hết dấu tích của tư liệu.
 6. Trong khi đương sự lựa chọn tự do cung cấp tư liệu cá nhân, không cung cấp ảnh hưởng gì đến quyền lợi này:Trang web này là trang nghề nghiệp phục vụ cho tìm việc làm, nếu không cung cấp tư liệu cá nhân cho chúng tôi thì trang web này không thể cung cấp phục vụ tìm việc, ảnh hưởng nhận thông tin nghề nghiệp.

LỢI DỤNG CỦA TƯ LIỆU LÝ LỊCH HỘI VIÊN

 1. Hội viên đồng ý tư liệu dưới đây, vô điều kiện cung cấp cho Mỹ Gia thu thập ,tự do xử lý:
  1. Các tư liệu cá nhân hay lý lịch đăng nhập
  2. Khi sử dụng chức năng tìm việc của các tin tức và ghi chếp các hạng mục (như Là địa chỉ IP Internet, loại máy trình duyệt, trang web duyệt dữ liệu và thời gian ngưng các dấu tích dữ liệu)
 2. Hội viện điền lý lịch hoặc các tư liệu cá nhân đăng nhập, nếu có việc điền không đúng sự thật, khi người thứ ba đưa ra chứng minh thực tế (không giới hạn) dựa vào phán xét khách quan thông thường, người bị nghi ngờ sự dụng tư liệu của người khác , Mỹ Gia có quyền tạm ngừng quyền sử dụng , sau khi xác minh rõ ràng mới quyết định có phục hồi quyều sử dụng hay không.

MỸ GIA BẢO VỆ HỘI VIÊN VÀ THỰC THI BẢO VỆ TƯ LIỆU AN TOÀN

Dựa theo quy định bộ luật liên quan của nước sở tại( Trung hoa dân quốc) , Mỹ Gia ngoại trừ theo luật bảo mật tư liệu cơ bản của hội viên ra, các quá trình chuyển tư liệu an toàn, công chứng thân phận của người dùng, cài đặt quyền hạn đăng nhập, sau đó bảo vcệ thực tế và quản lý các lưu trình thao tác của nhân viên trong công ty, đều nằm trong thự c thị bảo hộ và quy hoạch chĩnh thể của Mỹ Gia. Trong khi hội viên và nhà tuyển dụng tiếp nhận phục vụ của Mỹ Gia, không cần phải lo lắng tư liệu cơ bản bị tiết lộ ra ngoài. Còn về tình hình chi tiết , xin hãy đọc “Lời tuyên thể bảo vệ quyền riêng tư” và “ thỏa ước tìm việc của Mỹ gia” . “Lời tuyên thể bảo vệ quyền riêng tư” và “ thỏa ước tìm việc của Mỹ gia” là một phần của điều khoản phục vụ hội viên.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử

Giải thích điều khoản phục vụ hội viên dùng trong luật của trung hoa dân quốc. Hội viên đồng ý nếu có tranh chấp dẫn đến khởi kiện để Tòa án Đài Loan quận Đài Trung có thẩm quyền sơ thẩm án.