SERVICE

บริการเพื่อรักษาสิทธิ์ผลประโยชน์ของผู้ใช้ ขอให้คุณอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด

ดังข้างล่างนี้เรียนคุณเป็น「 ผู้สมัครงาน」ได้การเซ็นสัญญากับ「นายจ้าง」แล้วนายจ้างระยะเวลาที่ทำการโฆษณารับสมัครพนักงาน

แว็บไซด์ของ「เหมยเจี้ย」//www.may-god.com.tw

วัตถุประสงค์และผู้สมัครงานควรทำการระวัง

 1. เหมยเจี้ยได้เสนอผู้เป็นสมาชิกในการสมัครงานฟรี พร้อมทั้งแนะนำงานหรือบริษัทจัดหางาน ควบคุมดูแลลูกค้า สมาชิก แนะนำและทำการรวบรวมวิจัย เนื้อหาการบริการผู้สมัครงานมีดังต่อไปนี้ :
  1. ผู้สมัครงานต้องทำการกระตื้อร้นหานายจ้าง ทำการสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการคนงานหรือส่งใบสมัครทำการหาคู่โดยอัตโนมัติ
  2. วางแผนการพัฒนาอาชีพและทำการปรึกษาหรือการทดสอบทางจิตวิทยา (เพื่อประเมิน)
  3. กิจกรรมอื่นๆที่จัดการรับสมัครงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการคนงานหรือข่าวสารที่แจ้งรับสมัครพนักงาน
 2. เหมยเจ้ยไม่สามารถทำการรับประกันได้ว่าสมาชิกที่ทำการสมัครจะได้งานที่ตนเองคาดหวังไว้ ผู้สมัครงานควรจะปรับตัวเองให้เข้ากับงานที่ได้รับหรือใช้คำแนะนำและข่าวสารที่เหมยเจี้ยเสนอนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์
 3. เกี่ยวกับข่าวสารที่เหมยเจ้ยเสนอให้กับผู้สมัครงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการคนงาน ได้ผ่านการประเมินฝ่ายบริการของเหมยเจี้ยแล้ว ถึงได้เสนอเข้าในแว็บไซด์ และได้ทำการกักกันนายจ้างที่โฆษณาไม่เป็นความจริงหรือใช้นามปลอมในการสมัครตำแหน่งงาน เพื่อผู้สมัครงานจะได้ไม่เข้าใจผิดหรือทำให้ผู้สมัครงานไม่พึ่งพอใจกับงานที่ได้รับ
 4. ระยะเวลาที่ใช้ข้อมูลส่วนตัว เขตพื้นที่ ฝ่ายตรงข้ามและวิธีการ :
  1. ระยะเวลา : จะมีเหมยเจี้ยเป็นผู้ดำเนินการ
  2. เขตพึ้นที่ : ในไต้หวันหรือนอกจากไต้หวัน
  3. ฝ่ายตรงข้ามและวิธีการ : เหมยเจี้ยและผู้สมัครที่เป็นสมาชิกยินยอมให้บุคคลที่สามทราบ เพื่อทำการควบคุมดูแล เสนอเอกสารให้กับนายจ้าง สะดวกในการสอบถาม จะปฎิบัติตามกฏทุกอย่าง
   1. เสนอให้กับนายจ้างเพื่อใช้ในการสมัครงาน
   2. เสนอให้กับนายหน้าหรือบริษัทหางานชั่วคราวหรือองค์การที่รับสมัครคน เพื่อสะดวกในการหาคนงานหรือแนะนำ
   3. เหมยเจี้ยจะทำสถิติอื่น ๆ แบบสอบถามให้กับสมาชิกหรือส่งทางอีเมล ไม่รวมทั้งการตรวจสอบทางตลาด หรือเป็นตัวแทนให้กับการธุรกิจช่วยส่งข่าวสารให้กับสมาชิก
   4. ส่งข่าวสารให้กับสมาชิกโดยทาง ที่อยู่ อีเมลหรือเบอร์โทรติดต่อ ทำการโฆษณาสินค้า รวมทั้งการบริการของบริษัท
   5. เมื่อมีกิจกรรมต่างๆแล้วได้รับรางวัล จะเสนอที่อยู่ติดต่อของสมาชิกให้กับบริษัทส่งของ
 5. สิทธิของบุคคลตามพระราชบัญญัติมาตราการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  การใช้สิทธิของสมาชิก:
  1. สอบถามข้อมูลหรือทำการอ่านข้อมูล
  2. ขอทำการก็อปปี้เอกสาร
  3. ขอทำการเพิ่มเติมหรือแก้ไข
  4. ขอทำการเซาะหา จัดการและใช้ประโยชน์
  5. ขอการลบข้อมูล แต่ยินยอมเหมยเจี้ยเหลือเอกสาร สำหรับการตรวจสอบหลักฐานในอนาคต เมื่อมีความจำเป็น
 6. ผู้สมัครมีสิทธิอิสระในการเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล : แว็บไซด์นี้เป็นแว็บไซด์บริการช่วยหางาน ถ้าไม่เสนอข้อมูลส่วนบุคคล แว็บไซด์ไม่สามารถบริการเสนองานให้ได้ ทำให้มีผลกระทบต่อการรับข่าวสารสมัครงานการใช้ใบสมัครของสมาชิกที่ทำการสมัครงาน

การใช้ใบสมัครของสมาชิก

 1. สมาชิกตกลงยินยอมเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและใบสมัครที่เข้าในแว็บไซด์
  2. การใช้ข้อมูลการสมัครงานหรือการมีบันทึกข่าวสาร(เช่นขึ้นเนท มี IP จำพวกเครื่องตรวจสอบดูแว็บไซด์
 2. สมาชิกกรอกใบสมัครหรือข้อมูลส่วนตัวเข้าในแว็บไซด์ ให้ข้อความเท็จไม่เป็นตามความจริง หลังจาก( แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) ที่บุคคลที่สามได้ทำการฟ้องร้องและมีหลักฐานยืนยัน เพียงพอที่จะทำให้เกิดความสงสัยจะระงับให้ใช้ชั่วคราว และจะทำการตรวจสอบว่าจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกอีกต่อไปหรือไม่

มาตราการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เหมยเจี้ยทำการคุ้มครอง

ตามกฏหมายรัฐบาลไต้หวันกำหนด นอกจากเหมยเจี้ยจะทำการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ความปลอดภัยในระหว่างที่ส่งข้อมูล ตรวจสอบผู้ใช้สิทธิ์การเข้าสู่ระบบและพนักงานภายในของเหมยเจี้ยจะทำการการควบคุม เมื่อสมาชิกทำการสมัครงานกับลูกค้าได้รับความบริการจากเหมยเจี้ย ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหล สามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดได้ใน 「การชี้แจ้งรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล」และ「กฏสัญญาการสมัครงาน」「ชี้แจ้งสิทธิ์ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล」และ「กฏสัญญาการสมัครงาน」เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งในการบริการสมาชิก

มาตราการจัดการและควบคุมของศาลประจำถิ่น

สมาชิกที่ใช้บริการ สามารถใช้กฏหมายของรัฐบาลไต้หวัน เมื่อสมาชิกมีเรื่องแบะแหย้งถึงต้องที่จะมีการฟ้องร้อง จะทำการดำเนินเรื่องที่ศาลประจำไทจงเป็นหลัก