RULE

QUY ĐỊNH TÌM VIỆC:

Chào các bạn:

Khi bạn chọn bắt đầu đăng nhập vào trang Web này, trước tiên bạn sẽ đượctìm hiểu về「Quy định tìm việc」và 「Chính sách bảo mật」về toàn bộ nội dung, và sẽ đồng ý tuân theo các quy định dưới đây ( dưới đây bạn được gọi tắt là「 Người tìm việc」. Danh xưng công ty môi giới Mỹ Gia và các tập đoàn khác trên trang Web được gọi tắt là 「Mỹ Gia」và「Công ty tuyển dụng」cùng ký kết hợp đồng hợp tác. Trong thời gian ký kết hợp đồng mọi nội dung công việc của công ty cò nhu cầu tuyển dụng sẽ được hiển thị một cách rõ ràng và chính xác nhất trên trang web này.

ĐIỀU THỨ NHẤT: NỘI DUNG PHỤC VỤ CỦA MỸ GIA CUNG CẤP

Mỹ Gia sẽ cung cấp miễn phí cho bạn đăng nhập vào trang Web để tìm việc và hiểu rõ nội dung công việc, chủ yếu phân thành 3 loại

 1. Sơ yếu lý lịch tự động liên kết với nội dung tương ứng
 2. Tự động kích hoạt nhu cầu tìm việc
 3. Người tìm việc chủ động ứng cử để phỏng vấn

Nhưng công ty Mỹ Gia sẽ không đảm bảo với bạn sẽ được tuyển nhận hoặc công việc hoàn toàn lý tưởng như bạn mong muốn, người tìm việc nên chủ động lập kế hoạch, trau dồi kinh nghiệm và tận dụng lợi thế của các công việc trước để ứng cử. Cồng ty môi giới Mỹ Gia cung cấp những thông tin đò đến nhà tuyển dụng để được công việc tốt nhất

 1. Thời gian phỏng vấn, luôn đề cao cảnh giác, đồng thời chú ý an toàn và quyền lợi cá nhân
 2. Quá trình phỏng vấn công việc: nếu có phát hiện bất kỳ hành động phi pháp sẽ lập tức kết thúc cuộc phỏng vấn

ĐIỀU THỨ 2: CÁCH SỬ DỤNG LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VIỆC

Người tìm việc đồng ý cung cấp tất cả sơ yếu lý lịch cá nhân ở trang Web môi giới Mỹ Gia để sử dụng chức năng tìm việc, đồng thời vô điều kiện cung cấp cho môi giới Mỹ Gia hợp pháp hòa sử dụng. Chuyển và nhận thông tin của các doanh nghiệp, đồng thời người tìm việc cũng đồng ý cho môi giới Mỹ Gia dựa theo nhu cầu tìm việc mà giới thiệu công việc. Những nhà tuyền dụng sẽ ngay lập tức nhận được thông tin của người cần tuyển.

Môi giới Mỹ Gia kết hoạt với những trang web khác và sẽ sử dụng「thông tin cá nhân」của người nộp đơn cung cấp phục vụ, chẳng hạn như không giới hạn việc cung cấp thông tin cho các khách hàng và sản phẫm có liên quan hoặc các dịch vụ và các thông tin khác.v.v... khi người tìm việc đăng nhập lý lịch vào trang Web của môi giới Mỹ Gia, yêu cầu điền thông tin một cách chính xác và haofn chỉnh. Đồng thời sau khi hoàn thành đăng nhập, hệ thống máy tính của công ty môi giới Mỹ Gia sẽ tự động dựa theo lý lịch của bạn và liệt kê giới thiệu, đồng thời dùng E-Mail gửi đến cho bạn các công ty cần tuyển dụng, nếu lý lịch của bạn phù hợp với điều kiện mà công ty tuyển người cần thì sẽ giới thiệu cho bạn ứng tuyển

ĐIỀU THỨ3: MỸ GIA THỰC THI BẢO VỆ AN TOÀN TƯ LIỆU CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC

Chiếu theo các quy định có liên quan về pháp luật của nước sở tại . Công ty môi giới Mỹ Gia ngoài việc bảo mật tư liệu cá nhân ra, quá trình chuyển tư liệu rất an toàn, xác nhận số chứng minh thư người sử dụng, cài đặt quyền đăng nhập, nội bộ công ty nhân viên quản lý bảo vệ kiểm soát các quy trình thao tác, đều đưa vào quy hoạch tổng thể đang được bảo vệ của môi giới Mỹ Gia. Người tìm việc và công ty tuyển người đều thông qua internet của môi giới Mỹ Gia phục vụ, không cần lo lắng sợ lý lịch cá nhân bị lộ ra bên ngoài

ĐIỀU THỨ 4:NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI ĐIỀN LÝ LỊCH

 1. Trước khi điền lý lịch phải hiểu rõ nội dung cần điền, đồng thời phải đánh dấu vào cài đặt công ứng ẩn hoặc không tiếp nhận
 2. Không được tùy ý làm giả nội dung lý lịch
 3. Không được dùng lý lịch người khác đăng nhập
 4. Phương thức phỏng vấn áp dụng theo cách công ty tuyển dụng yêu cầu
 5. Hãy tự mình đánh giá công ty bạn phỏng vấn và tiêu chuẩn những công ty mà bạn quyết định gửi lý lịch
 6. Phương thức liên lạc (gồm e-mail) nếu thay đổi thì nên trang Web chỉnh đổi bổ sung
 7. cung cấp chính xác họ và tên (họ và tên phái giống với hộ chiếu )
 8. Khi điền tất cả thông tin lý lịch cần chú ý nội dung không được có hành vi trái với quy định, nếu không người tìm việc phải chịu trách nhiệm về pháp lý có liên quan đặt biệt có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty môi giới Mỹ Gia.

ĐIỀU THỨ 5 XỬ LÝ VIỆC TRANH CHẤP CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC -NGỪNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC.

• Người tìm việc nếu có phát sinh việc vi phạm quy tắc tìm việc hoặc phát sinh tranh cấp với nhà tuyển dụng và cố ý bỏ qua các điều nêu dưới đây, sau khi Mỹ Gia điều tra đó đúng sự thật, được phép xem xét tình trạng vi phạm của người tìm việc, nhiều lần hoặc nghiêm trọng , sẽ tiến hành ghi chép vi phạm quy ước của người tìm việc đồng thời tạm ngừng tài khoản sử dụng hoặc vĩnh viễn xóa đi lý lịch cá nhân của người đó, đồng thời sẽ cự tuyệt sau này không thể đăng nhập vào trang Web của Mỹ gia hay các chức năng phục hồi lý lịch cá nhân khác vv.

 1. Người tìm việc khi điền lý lịch hoặc các tư liệu cá nhân, nếu thông tin điền không đúng sự thật, khi người thứ ba đưa ra dẫn chứng(không giới hạn) dựa vào phán xét khách quan, người bị nghi ngờ sự dụng thông tin của người khác , Mỹ Gia có quyền tạm ngừng quyền sử dụng , sau khi xác minh rõ ràng mới quyết định có phục hồi quyền sử dụng hay không.
 2. Người tìm việc đã hẹn với nhà tuyển dụng lịch phỏng vấn hoặc đi làm, nhưng lại vô cớ không đến, cũng không thông báo hoặc giải thích lí do cho nhà tuyển dụng sau khi xác nhận là sự thật và có chứng cớ rõ ràng sẽ lưu ghi chú trên tài khoản đăng nhập.
 3. Khi nhà tuyển dụng khiếu nại trong quá trình phỏng vấn hay trước sau đến làm có phát sinh tranh chấp với người tìm việc , sau khi tra rõ đúng sự thật (Chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, đã đề xuất để các cơ quan chính quyền tiếp nhận án, thông báo, tuyên bố hành động như vậy, nhưng có báo cáo cụ thể trong hồ sơ và lưu lại bản án)
 4. Người tìm việc có hành vi tải các tư liệu từ trang web Mỹ gia mà dùng trong việc không liên quan đến tìm việc, hoặc tải lý lịch dùng trong kinh doanh lợi nhuận khác, như tuyên truyền , quảng cáo , có hành vi không liên quan gì đến vấn đề việc làm , sau khi điều tra đúng sự thật.

Dựa theo các nguyên tắc nêu bên trên. Người tìm việc sẽ ủy quyền cho công ty môi giới Mỹ Gia được phép sử dụng các thông tin của bản than được đăng nhập từ trang Web. Để thực hiện giao dịch tìm việc cho nhà tuyển dụng. Dưới mục đích an toàn dựa trên thông tin đã được điều tra đầy đủ nếu có trường hợp xảy ra nghi ngờ tiến hành phán xét tiêu chuẩn, đồng thời tiết lộ khách quan một phần tư liệu.

ĐIỀU THỨ 6 THỎA ƯỚC KHÔNG TRÁCH NHIỆM

 1. Người tìm việc ngoài cung cấp lý lịch cá nhân cho Mỹ gia ra mà còn cung cấp lý lịch cá nhân, số điện thoại , họ tên, hay địa chỉ e-mail cho các trang web , hay trên các mạng xã hội khác …, sẽ không nằm trong phạm vi bảo vệ tư liệu cá nhân trong bản quy ước này, người tìm việc cần phải tự xem xét về tính an toàn bảo mật tư liệu cá nhân khi phát tán tư liệu của bản thân mình.
 2. Trong khi người tìm việc chưa tiến hành chọn lựa đánh dấu vào cột yêu cầu đặc biệt hoặc chức năng bảo mật riêng tư của công xưởng các tư liệu cá nhân nếu bị tiết lộ ra ngoài thì kết quả đó sẽ do người tìm việc tự chịu trách nhiệm.
 3. Công xưỡng đăng qủang cáo trên trang Web của Mỹ Gia , hay trang web có liên kết với Mỹ gia, khi tiến hành các hoạt động có liên quan , cũng có khả năng tiến hành thu thập tư liệu cá nhân của người tìm việc, người tìm việc nhất thiết cần phải chú ý cung cấp tư liệu cần phải tự chủ và vấn đề bảo mật tư liệu. Trong khi người tìm việc thông qua các đường tuyến cung cấp tư liệu cá nhân thì Mỹ gia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm có liên quan nào hết , yêu cầu người tìm việc khi cung cấp tư liệu cần phải tự đánh giá xem xét kỹ.
 4. Người tìm việc cung cấp các tư liệu cá nhân nếu cung cấp sai , hay người làm sai đạo đức hoặc sai phạm pháp luật, sẽ không thuộc bảo mật tư liệu cá nhân của quy ước này , đồng thời cần phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người tìm việc nếu cố ý cung cấp tư liệu cá nhân giả mà dẫn đến sai lầm , gây nên tổn hại cho người khác, sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hình sự , nhân sự. Nếu gây tổn hại đến công ty môi giới Mỹ Gia, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường những gì có liên quan.

ĐIỀU THỨ 7 TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT

Mục đích phục vụ của Mỹ gia dưới tiền đề của người sử dụng thiện ý, đối với hành vi sử dụng không mang thiện ý như dưới đây, người có ý đồ hoặc hành vi không đúng đắn. Mỹ Gia có quyền ngừng tài khoản sử dụng của bạn đồng thời yêu cầu cơ quan chấp hành pháp luật trợ giúp điều tra người có hành vi sử dụng dưới đây, đồng thời yêu cầu người có hành vi đó phải bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Truy cập thông tin không phù hợp: chưa được sự cho phép sử dụng của công ty môi giới Mỹ Gia, đã tự động truy cập tư liệu của công ty Mỹ Gia.
 2. Truy cập bất hợp pháp vào hệ thống an toàn của trang Web : chưa được sự đồng ý của công ty môi giới Mỹ gia, có hành vi đăng nhập giải mã hoặc hủy hoại hệ thống bảo vệ mật mã và hệ thống an toàn của công ty.
 3. Hủy hoại đường mạng cung cấp phục vụ cho người sử dụng: có hành vi gửi mail với một lượng lớn , nhập mật mã phần mềm có chứa virut hoặc phương thức khác nhằm làm tê liệt hệ thống vận hành của trang web, làm cho việc vận hành của trang web sai lầm, giảm đi hiệu quả làm việc của trang web, thay đổi hoặc làm hỏng trang web, làm ảnh hưởng đến đường dây kết nối khác của trang web và hủy đi các nội dung tư liệu của trang web này.
 4. Hành vi chiếm dụng quyền và lợi ích của hội viên hoặc làm hư hỏng trang web: dựa theo phương pháp đăng nhập bất hợp pháp hoặc chưa được đồng ý ủy quyền, thâm nhập hệ thống của trang web thay đổi tư liệu của hội viên, thậm chí dựa vào phương pháp không đúng để lấy đi , thay đổi , ghi chép, làm giả,lợi dụng sự tin cậy của trang web và hội viên giao dịch tư liệu.
 5. Hành vi dùng trang web với mục đích không phù hợp: ví dụ: dựa vào danh nghĩa tìm việc hoặc tìm người, lấy tư liệu tìm việc hoặc tìm người của hội viên trên trang web này, gửi e-mail hoặc tin nhắn cho hội viên có mục đích bất lợi cho người tìm việc và tìm người. Hoặc thuộc dạng cài bẫy nhằm giới thiệu việc làm , quảng cáo, sản phẩm đặc biệt, hàng hóa hay các e-mail và tin nhắn phục vụ.
 6. Vi phạm Nguyên tắc lời hứa: người tìm việc đã hẹn với công xưỡng ngày đi làm, nhưng lại vô cớ không đến, cũng không thông báo cho công xưỡng giải thích nguyên nhân, không hỏi han đến, sau khi xác nhận là sự thật. Mỹ gia có quyền ngay lập tức xóa đi lý lịch của người đó, đồng thời không cho phép người đó sử dụng tài khoản hiện tại đăng nhập hay hồi phục lý lịch . Vô cớ thất hứa của người tìm việc, sẽ dựa theo tình tiết nặng nhẹ tạm ngừng sử dụng trang web trong một tháng trở xuống. Yêu cầu hãy tôn trọng quền lợi tìm việc của mình.
 7. Vi phạm quản lý tư liệu : ví dụ: dựa vào thân phận cơ bản tìm việc hoặc tìm người của hội viên, lấy đi tư liệu cơ bản của doanh nghiệp hay cá nhân trên trang web nay, giao dịch không đúng, hay mua bán hoặc tiết lộ cho người thứ ba hay cho doanh nghiệp khác biết.

ĐIỀU THỨ 8 MỸ GIA THỰC THI BẢO VỆ TƯ LIỆU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC.

Nếu có phát sinh vấn đề chưa hoàn thành trách nhiệm trong quy ước này, cần phải dựa vào luật của đát nước sở tại để qiải quyết.

Người tìm việc và trang web này đôi bên đều đồng ý nếu có phát sinh tranh chấp mà dẫn đến kiện tụng , cần phải dựa vào luật của đất nước sở tại làm chuẩn, đồng thời lấy tòa án địa phương Đài Trung Đài Loan là nơi giải quyết tranh chấp.