RULE

QUY ĐỊNH TÌM VIỆC:

chào các bạn:

Khi bạn chọn bắt đầu đăng nhập lý lịch vào trang web này, trước tiên bạn sẽ được đọc trang「quy định tìm việc」và 「chính sách bảo mật」về toàn bộ nội dung, và đồng ý tuân theo các công ước dưới đây ( dưới đây bạn được gọi tắt là「 người tìm việc」trong tập đoàn độc nhất của trang wed môi giới Mỹ Gia được gọi tắt là 「Mỹ Gia」và「công ty cần tuyển người」sẽ ký hợp đồng, trong thời hạn đăng ký bạn sẽ thấy công việc ở trang web này.

ĐIỀU THỨ NHẤT: NỘI DUNG PHỤC VỤ CỦA MỸ GIA CUNG CẤP

Mỹ Gia sẽ cung cấp miễng phí cho bạn đăng nhập vào đăng web để tìm việc và hiểu rõ nội dung phục vụ, chủ yếu phân thành 3 loại

 1. Lý lịch tự động đối phối phục vụ
 2. Tự động kết hoạt phục vụ tìm việc
 3. người tìm việc chủ động phỏng vấn phục vụ

Nhưng Mỹ Gia không đảm bảo với bạn sẽ được tuyển nhận hoặc công việc hoàng toàn lý tưỡng như bạn nghỉ, người tìm việc nên tự thích nghi lập kế hoạch, phát triển nghề nghiệp và tận dụng lợi thế của các chức năng công việc độc lập môi giới Mỹ Gia cung cấp để có được những kết quả mong muốn của công việc

 1. Thời gian phỏng vấn, luôn đề cao cảnh giác, đồng thời chú ý an toàn và quyền lợi cá nhân
 2. Quá trình phỏng vấn công việc nếu có phát hiện bất kỳ hành động phi pháp sẽ lập tức kết thúc cuộc phỏng vấn

ĐIỀU THỨ 2: CÁCH SỬ DỤNG LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VIỆC

Người tìm việc đồng ý đăng nhập tất cả lý lịch dữ liệu cá nhân ở trang web môi giới Mỹ Gia, thông tin về việc sử dụng chức năng tìm việc, đồng thời vô điều kiện cung cấp cho môi giới Mỹ Gia hợp lý sử dụng, chuyển và nhận thông tin của các doanh nghiệp, đồng thời người tìm việc cũng đồng ý cho môi giới Mỹ Gia dựa theo nhu cầu tìm việc mà giới thiệu công việc, những công ty đang cần người sẽ nhanh chóng cung cấp cho nhà tuyển dụng.

Môi giới Mỹ Gia kết hoạt với những trang web khác và sẽ sử dụng「thông tin cá nhân」của người nộp đơn cung cấp phục vụ, chẳng hạn như không giới hạn việc cung cấp thông tin cho các khách hàng và sản phẫm có liên quan hoặc các dịch vụ và các thông tin khác.v.v... khi người tìm việc đăng nhập lý lịch vào trang web của môi giới Mỹ Gia, đích thực điền chính xác đồng thời hoàn thành đăng nhập, hệ thống vi tính của môi giới Mỹ Gia sẽ tự động dựa theo lý lịch của bạn và liệt kê giới thiệu, đồng thời dùng E-Mail gửi đến cho bạn các công ty cần tuyển dụng, nếu tư liệu của bạn phù hợp với điều kiện mà công ty tuyển người cần thì sẽ giới thiệu cho bạn xem

ĐIỀU THỨ3: MỸ GIA THỰC THI BẢO VỆ AN TOÀN TƯ LIỆU CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC

Chiếu theo các quy định có liên quan về pháp luật của trung hoa dân quốc, công ty Mỹ Gia ngoài việc bảo mật tư liệu cá nhân ra, quá trình chuyển tư liệu rất an toàn, xác nhận số chứng minh thư người sử dụng, cài đặt quyền đăng nhập, nội bộ công ty nhân viên quản lý bảo vệ kiểm soát các quy trình thao tác,đều đưa vào quy hoạch tổng thể đang được bảo vệ của môi giới Mỹ Gia. Người tìm việc và công ty tuyển người đều thông qua internet của môi giới Mỹ Gia phục vụ, không cần lo lắng sợ tư liệu bị lộ ra bên ngoài

ĐIỀU THỨ 4:NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI ĐIỀN LÝ LỊCH

 1. Trước khi điền lý lịch vào phải hiểu rõ nội dung, đồng thời phải đích thực đánh dấu vào cài đặt công ứng ẩn hoặc không tiếp nhận
 2. Không được tùy ý tạo nội dung lý lịch
 3. Không được dùng lý lịch người khác đăng nhập vào
 4. Phương thức phỏng vấn chiếu theo cách công ty cần tuyển người yêu cầu
 5. Hãy tự mình đánh giá công ty bạn phỏng vấn và tiêu chuẩn những ty mà bạn quyết định gửi lý lịch
 6. Phương thức liên lạc (gồm e-mail) nếu thay đổi thì đừng lên mạng nâng cấp
 7. Đích thực cung cấp họ và tên (họ và tên phái giống với hộ chiếu )
 8. Khi điền tất cả lý lịch cần chú ý nội dung không được có hành vi phạm luật quy định, phải giữ trật tự công cộng và đạo đức tốt, nếu không người tìm việc phải chịu trách nhiệm về pháp lý có liên quan đến đánh giá đạo đức xã hội và trong tình huống đặt biệt có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho môi giới Mỹ Gia.

ĐIỀU THỨ 5 XỬ LÝ VIỆC TRANH CHẤP CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ NGƯỜI TÌM VIỆC , QUY ĐỊNH VÀ LỄ NGHĨA NGỪNG SỬ DỤNG NÍCH CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC.

• Người tìm việc nếu có phát sinh việc vi phạm lễ nghi tìm việc hoặc phát sinh tranh cấp với nhà tuyển dụng và cố ý lơ là như các điều nêu dưới đây, sau khi Mỹ gia điều tra đó đúng sự thật, được phép xem xét tình trạng vi phạm của người tìm việc, nhiều lần hoặc nghiêm trọng , sẽ tiến hành lấy các ghi chếp vi phạm quy ước của người tìm việc đồng thời tạm ngừng ních sử dụng hoặc vĩnh viễn xóa đi lý lịch cá nhân của người đó, đồng thời sẽ cử tuyệt sau này đăng nhập vào trang web của Mỹ gia hay các chức năng phục hồi lý lịch cá nhân khác vv.

 1. Người tìm việc khi điền lý lịch hoặc các tư liệu cá nhân đăng nhập, nếu có việc điền không đúng sự thật, khi người thứ ba đưa ra chứng minh thực tế (không giới hạn) dựa vào phán xét khách quan thông thường, người bị nghi ngờ sự dụng tư liệu của người khác , Mỹ Gia có quyền tạm ngừng quyền sử dụng , Mỹ gia được tạm ngừng quyền sử dụng, sau khi xác minh rõ ràng mới quyết định có phục hồi quyều sử dụng hay không.
 2. Người tìm việc đã hẹn với công xưỡng ngày đến phỏng vấn hoặc đi làm, nhưng lại vô cớ không đến, cũng không thông báo cho công xưỡng giải thích nguyên nhân, sau khi xác nhận là sự thật và có chứng cớ rõ ràng .
 3. Khi nhà tuyển dụng khuyếu nại trong quá trình phỏng vấn hay trước sau đến làm có phát sinh tranh chấp với người tìm việc , sau khi tra rõ đúng sự thật (Chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, đã đề xuất để các cơ quan công quyền tiếp nhận án, thông báo, tuyên bố hành động như vậy, nhưng có báo cáo cụ thể trong hồ sơ và lưu lại bản án)
 4. Người tìm việc có hành vi tải các tư liệu từ trang web Mỹ gia mà dùng trong việc không liên quan đến tìm việc, hoặc tải lý lịch dùng trong kinh doanh lợi nhuận khác, như tuyên truyền , quảng cáo , có hành vi không liên quan gì đến vấn đề việc làm , sau khi điều tra đúng sự thật.

Các tình hình nêu bên trên,người tìm việc đồng ý Mỹ Gia được phép từ trang web giao dịch tìm việc và tìm người.dưới mục đích an toàn công ích , dựa trên điều tra đầy đủ thông thường mà có sẩy ra nghi ngờ tiến hành phán xét tiêu chuẩn, đồng thời tiết lộ khách quan một phần tư liệu.

ĐIỀU THỨ 6 THỎA ƯỚC KHÔNG TRÁCH NHIỆM

 1. Ngơườ tìm việc nếu ngoài cung cấp lý lịch cá nhân cho Mỹ gia ra mà còn cung cấp lý lịch cá nhân, số điện thoại , họ tên, hay địa chỉ e-mail cho các trang web , khu giao lưu , hay các khu thảo luận khác , sẽ không nằm trong phạm vi bảo vệ tư liệu cá nhân trong bản quy ước này, người tìm việc cần phải tự xem xét về tính an toàn bảo mật tư liệu cá nhân khi phát tán tư liệu của bản thân mình.
 2. Trong khi người tìm việc chưa tiến hành chọn lựa đánh móc vào cột yêu cầu đặc biệt hoặc chức năng bảo mật riêng tư của công xưỡng , các tư liệu cá nhân nếu bị tiết lộ ra ngoài thì kết quả đó sẽ do người tìm việc tự chịu trách nhiệm.
 3. Công xưỡng đăng qủang cáo trên trang web của Mỹ gia , hay trang web có liên kết với Mỹ gia, khi tiến hành các hoạt động có liên quan , cũngc ó khả năng tiến hành sưu tập tư liệu cá nhân của người tìm việc, người tìm việc nhất thiết cần phải chú ý cung cấp tư liệu cần phải tự chủ và vấn đề bảo mật tư liệu. Trong khi người tìm việc thông qua các đường tuyến cung cấp tư liệu cá nhân thì Mỹ gia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm có liên quan nào hết , yêu cầu người tìm việc khi cung cấp tư liệu cần phải tự đánh giá xem xét kỹ.
 4. Người tìm việc cung cấp các tư liệu cá nhân nếu có cung cấp sai , hay người làm sai đạo đức hoặc sai phạm pháp luật, sẽ không thuộc bảo mật tư liệu cá nhân của quy ước này , đồng thời cần phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người tìm việc nếu cố ý cung cấp tư liệu cá nhân giả mà dẫn đến sai lầm , do vậy mà gây nên tổn hại cho người khác, nhất thiết cần phải tự chịu trách nhiệm về hình sự , nhân sự. Nếu vi vậy gây nên tổn hại đến Mỹ gia, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường những gì có liên quan.

ĐIỀU THỨ 7 TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT

Phục vụ của Mỹ gia dưới tiền đề của người sử dụng thiện ý, đối với hành vi sử dụng không mang thiện ý như dưới đây, người có ý đồ hoặc hành vi không đúng đắn , Mỹ gia có quyền ngừng Nich sử dụng của bạn đồng thời yêu cầu tư pháp hoặc cơ quan chấp hành pháp luật trở giúp điều tra người có hành vi sử dụng dưới đây, đồng thời yêu cầu người có hành vi đó bồi thường.

 1. Truy cập không phù hợp với thông tin: chưa được cho phép sự dụng của mỹ gia, truy cập tu liệu của Mỹ gia.
 2. Truy cập hủy hại hệ thống an toàn của trang web : chưa được sự đồng ý của Mỹ gia, có hành vi thử giải mã hoặc hủy hại hệ thống bảo vệ mật mã và hệ thống an toàn của Mỹ gia.
 3. Hủy hại đường mạng cung cấp phục vụ cho người sử dụng: có hành vi gửi mail với một lượng lớn , nhập mật mã phần mềm có chứa virut hoặc phương thức khác nhằm làm liệt hệ thống vận hành của trang web, gây nên vận hành trang web sai lầm, giảm đi hiệu quả làm việc của trang web, thay đổi hoặc làm hỏng trang web, làm ảnh hưởng đến đường dây kết nối khác của trang web và hủy đi các nội dung tư liệu của trang web này.
 4. Hành vi chiếm dụng quyền và lợi ích của hội viên hoặc làm hư hỏng trang web: dựa vào phương pháp không đúng hoặc chưa được đồng ý ủy quyền, thâm nhập hệ thống của trang web thay đổi tư liệu của hội viên, thậm chí dựa vào phương pháp không đúng để lấy đi , thay đổi , ghi chép, làm giả,lợi dụng sự tin cậy của trang web và hội viên giao dịch tư liệu.
 5. Hành vi dùng trang web với mục đích không phù hợp: ví dụ: dựa vào danh nghĩa tìm việc hoặc tìm người, lấy tư liệu tìm việc hoặc tìm người của hội viên trên trang web này, gửi e-mail hoặc tin nhắn cho hội viên có mục đích bất lợi cho người tìm việc và tìm người. Hoặc thuộc dạng cài bẫy nhằm giới thiệu việc làm , quảng cáo, sản phẩm đặc biệt, hàng hóa hay cạc e-mail và tin nhắn phục vụ.
 6. Vi phạm Nguyên tắc lời hứa: người tìm việc đã hẹn với công xưỡng ngày đi làm, nhưng lại vô cớ không đến, cũng không thông báo cho công xưỡng giải thích nguyên nhân, không hỏi han đến, sau khi xác nhận là sự thật. Mỹ gia có quyền ngay lập tức xóa đi lý lịch của người đó, đồng thời cử tuyệt người đó sử dụng phục vụ đăng nhập hay hồi phục lý lịch . Vô cớ thất hứa của người tìm việc, sẽ dựa theo tình tiết nặng nhẹ tạm ngừng sử dụng trang web trong một tháng trở xuống. Yêu cầu hãy tôn trọng quền lợi tìm việc của mình.
 7. vi phạm quản lý tư liệu lương thiện: ví dụ: dựa vào thân phận cơ bản tìm việc hoặc tìm người của hội viên, lấy đi tư liệu cơ bản của doanh nghiệp hay cá nhân trên trang web nay, giao dịch không đúng, hay mua bán hoặc tiết lộ cho người thứ ba hay cho doanh nghiệp khác biết.

ĐIỀU THỨ 8 MỸ GIA THỰC THI BẢO VỆ TƯ LIỆU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC.

Nếu có phát sinh vấn đề chưa hoàn thành trách nhiệm trong quy ước này, cần phải dựa vào luật của Trung hoa dân quốc để qiải quyết.

Người tìm việc và trang web này đôi bên đều đồng ý nếu có phát sinh tranh chấp mà dẫn đến kiện tụng , cần phải dựa vào luật của Trung hoa dân quốc làm chuẩn, đồng thời lấy tòa an địa phương Đài Trung Đài Loan là nơi giải quyết tranh chấp.