RULE

กฏสัญญาการสมัครงาน

สวัสดีผู้เข้าสมัครงาน

เมื่อคุณเลือกเริ่มเข้าสู่ระบบกรอกสมัครงานเว็บไซด์นี้ ถือว่าก่อนหน้าคุณได้อ่าน「กฏสัญญาการสมัครงาน」กับ「นโยบายการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล」ของเนื้อหาทั้งหมดนี้แล้ว พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามกฏสัญญาดังข้างล่างนี้ (คุณเป็น「ผู้สมัครงาน」เรียกว่าเป็นเว็บไซด์บริษัทจัดหางานเหมยเจี้ย ภายใต้เครื่อข่ายเรียกว่า 「เหมยเจี้ย」 「นายจ้างที่หาลูกจ้าง」หมายถึงได้ทำการเซ็นสัญญากับแว็บไซด์นี้ถึงมีผลการใช้):

ข้อแรกเนี้อหาที่เหมยเจี้ยได้ทำการบริการ

ทางเหมยเจี้ยบริการฟรีสำหรับผู้สมัครงานในแว็บไซด์นี้ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานชั่วคราว แบ่งเป็น 3 ประเภท :

 1. บริการใบสมัครงานจะจับคู่กันโดยอัตโมติ
 2. นายจ้างที่เป็นสมาชิกจะสอบถามผู้สมัครงานตามตำแหน่งงานที่ว่าง
 3. ผู้สมัครงานจะทำการสมัครงานด้วยตนเอง

แต่เหมยเจี้ยไม่สามารถรับประกันกับผู้สมัครงานได้ว่าจะหางานได้ตามที่ผู้สมัครงานคาดหวังเอาไว้ ผู้สมัครงานควรจะทำการปรับตัวกับงานที่ได้รับ พร้อมทั้งควรจะใช้บริการที่เหมยเจี้ยได้ทำการเสนอและแนะนำ

 1. เวลาทำการสมัครงานควรระมัดระวังและใส่ใจกับผลประโยชน์ของตัวเองและความปลอดภัย
 2. เวลาทำการสมัครทำงานถ้ามีการสงสัยหรือไม่ถูกกฏหมายอาจ ควรจะสิ้นสุดการสัมภาษณ์ทันที

ข้อที่สองผู้สมัครงาน การใช้ใบสมัครงาน

ผู้สมัครงานต้องยินยอมเสนอใบสมัครและเอกสารส่วนตัวให้กับเหมยเจี้ยใช้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

พร้อมทั้งผู้สมัครยินยอมให้เหมยเจี้ยเป็นนายหน้าเสนอใบสมัครงานให้กับนายจ้าง เมื่อกรอกใบสมัครในแว็บไซด์เสร็จ ระบบคอมพิวเตอร์ของเหมยเจี้ย จะทำการจับคู่พร้อมทั้ง E-Mail ให้กับนายจ้างที่เหมาะสมกับผู้สมัครงาน

ข้อที่สามเหมยเจี้ยจะรักษาข้อมูลของผู้สมัครงาน

ตามกฏหมายของรัฐบาลไต้หวัน นอกจากเหมยเจี้ยจะช่วยรักษาเก็บข้อมูลของผู้สมัครงาน ในขณะที่ส่งข้อมูลขั้นตอนจะปลอดภัยทุกอย่าง เอกสารข้อมูลของผู้สมัคร เหมยเจ้ยได้สร้างโครงการตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เวลาที่ผู้สมัครงานกับลูกค้าทำการใช้ Internet ได้รับการบริการจากเหมยเจี้ย ไม่ต้องกังวลว่า ข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล

ข้อที่สี่ข้อควรระวังเวลากรอกใบสมัคร

 1. ก่อนที่กรอกใบสมัครงานต้องอ่านให้เนื้อหาให้เข้าใจก่อนถึงทำการกรอก พร้อมทั้งทำการขีดเครื่องหมายถูกตรวจสอบการตั้งค่าที่ต้องการซ่อนเร้นหรือไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างอื่น
 2. ห้ามประดิษฐ์จงใจกรอกเนื้อหาประวัติส่วนตัวปลอม
 3. ห้ามลักใช้ข้อมูลประวัติของผู้คนมาใช้
 4. วิธีการสมัครต้องปฏิษัติตามที่นายจ้างเสนอหรือตามความจำเป็น
 5. โปรดประเมินตนเองว่าเหมาะสมกับงานที่นายจ้างต้องการหรือตำแหน่งนี้หรือไม่ แล้วถึงตัดสินใจส่งประวัติของตัวเอง
 6. วิธีการติดต่อ(รวมทั้ง e-mail) ถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องขึ้นแว็ปไซด์ทำการแก้ไข้
 7. ขอให้กรอกชื่อสกุลให้ถูกต้อง(ชื่อสกุลภาษาอังกฤษต้องกรอกให้เหมือนพาสปอร์ด)
 8. การกรอกใบสมัครหรือการข้อมูลประวัติส่วนตัวเนื้อหา อย่าฝ่าฝืนกฏหมายหรือประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาน หรือมีสิ่งไม่ดีต่อสังคม มิฉะนั้นผู้สมัครงานต้องรับผิดชอบด้วยตนเองเกี่ยวกับกฏหมายของรัฐบาลหรือถูกการประเมินผลต่อสังคม ถ้ามีผลกระทบต่อชื่อเสียงของเหมยเจี้ยหรือเหตุการณ์ที่พิเศษ เหมยเจี้ยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

ข้อที่ห้าการหยุดใช้การเป็นสมาชิกผู้สมัครหรือวิธีการจัดการเมื่อมีเรื่องกับนายจ้าง

ผู้สมัครงานถ้าฝ่าฝืนกฏมารยาทในการสมัครงานหรือจงใจทำให้เสียหาย หลังจากที่เหมยเจี้ยทำการตรวจสอบว่าเป็นจริง ขึ้นอยู่กับสถานณ์การที่ละเมิด มีบ่อยครั้งหรือรุ่นแรง จะใช้วิธีการ「จดบันทึกผู้สมัครที่ฝ่าฝืน」「ยกเลิกการเป็นสมาชิก」หรือ「ปิดใบสมัครงานของผู้สมัครตลอดไป」พร้อมทั้งไม่สามารถเข้าในแว้บไซด์สมัครงานของเหมยเจี้ยได้

 1. ผู้สมัครงานกรอกใบสมัครไม่เป็นตามความจริง หลังจาก(หรือไม่จำกัด) มีบุคคลที่สามทำการฟ้องร้อง เพียงพอที่จะทำให้เกิดข้อสงสัย จะปิดหยุดการ เป็นสมาชิกของผู้สมัครที่ชั่วคราว เพื่อทำการตรวจสอบ
 2. เมื่อนายจ้างได้ทำการนัดผู้สมัครงานตามเวลาที่ตกลงกันไว้หรือถึงเวลาที่จะเข้าทำงานไม่มาโดยไม่มีเหตุผล ผู้สมัครงานไม่ได้แจ้งนายจ้างให้ทราบก่อนล่วงหน้า จะถูกจดบันทึกเป็นความผิดของผู้สมัคร
 3. หลังจากที่นายจ้างได้ทำการฟ้องร้องในขั้นตอนการสมัครหรือก่อนที่จะเข้าทำงาน และระยะเวลาที่เข้าทำงานแล้ว ถ้าเกิดเรื่องมีปัญหา หลังจากที่ทำการตรวจสอบว่าเป็นความจริง (แต่ว่าไม่รวมทั้งการฟ้องร้อง ทางศาลหรือตำรวจ รวมทั้งคำร้องขอความป้องกัน หรือทำการแจ้งความบันทึก)
 4. ผู้สมัครงานแล้วเข้าแว็ปไซด์ของเหมยเจี้ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การหางาน เพื่อแสวงหาผลกำไรสำหรับการประชาสัมพันธ์, การโฆษณา, ฯลฯ ได้ทำการตรวจสอบว่าเป็นความจริงถ้ามีเหตุการณ์การดังที่กล่าวมาดังข้างบนนี้ ผู้สมัครงานยินยอมให้เหมยเจี้ยทำการเสนอข่าวสารบางส่วนเพื่อผู้สมัครงานถึงหางานได้ถูก

ข้อที่หกไม่อยู่ในสัญญาการรับผิดชอบ

 1. ผู้สมัครงานนอกจากจะนำข้อมูลส่วนตัวเสนอให้เหมยเจี้ยแล้ว แต่ผู้สมัครงานำข้อมูลส่วนตัวเสนอให้กับแว็ปไซด์อื่น เช่น กระดานข้อความ, พื้นที่แลกเปลี่ยนเพื่อหารือเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นความคิดริเริ่มที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นอีเมลชื่อ, โทรศัพท์ ฯลฯ จะไม่อยู่ในขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงานควรจะทำการประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัย เพราะข้อมูลส่วนตัวเปรียบเสมือนเปิด
 2. ผู้สมัครงานถ้าไม่ได้ขีดเครื่องหมายถูกเลือกเนื้อหาที่จะซ่อนเร้น แล้วข้อมูลส่วนตัวถูกเผยแพร่ ผู้สมัครงานต้องรับผิดชอบเอง
 3. ลูกค้าที่ได้เชื่อมโยงแว็ปไซด์ของเหมยเจี้ยทำการโฆษณาหรือทำการจัดกิจกรรม แต่ยังอาจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ก่อนที่ผู้สมัครงานจะเสนอข้อมูลส่วนตัวต้องคิดอย่างรอบคอบ ประเมินว่าปลอดภัยหรือไม่ ทางเหมยเจี้ยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ผู้สมัครงานถ้าเสนอข้อมูลส่วนตัวที่ผิดพลาดใด ๆหรือละเมิดศีลธรรมที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความผิดตามกฎหมายด้วยตนเอง หรือเสนอข้อมูลเท็จปลอมทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้สมัครงานต้องรับผิดชอบความผิดทางอาญาเอง หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเหมยเจ้ย ผู้สมัครงานต้องแบกรับหนี้สินที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ข้อที่เจ็ด การรับผิดชอบทางกฏหมาย

เหมยเจี้ยได้ตั้งการให้บริการในความเชื่อที่ดี สำหรับพฤติกรรมนำไปใช้ในการทุจริต ทางเหมยเจี้ยจะหยุดการเป็นสมาชิก พร้อมทั้งแจ้งตำรวจดำเนินคดีตาม

 1. การลักข้อมูลในระบบคอมของเหมยเจี้ย โดยไม่ผ่านความยินยอมจากเหมยเจี้ย
 2. เป็นอันตรายต่อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์เหมยเจี้ย ไม่ได้ผ่านการตกลงยินยอมของเหมยเจี้ย พยายามจะแตกระบบระบบป้องกันความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน
 3. เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เครือข่ายเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้จำนวนมากของอีเมลที่มีการดำเนินการป้อนข้อมูลไวรัสของเว็บไซต์ที่มีผลในการดำเนินการที่ผิดพลาดของเว็บไซต์ที่ชะลอตัวประสิทธิภาพการดำเนินงานของเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงหรือหน้าของเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของแว็บไซต์นี้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เส้นทางฐานข้อมูลของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ฯลฯ
 4. ละเมิดสิทธิของสมาชิกและเหมยเจี้ย วิธีการที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเหมยเจี้ย เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกหรือใช้วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เพื่อปลอมแปลงการใช้เว็บไซต์และเครดิต
 5. มีพฤติการที่ไม่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเหมยเจี้ย (แต่ไม่จำกัดเป็น ) ใช้นามของนายจ้างหรือผู้สมัครงาน, เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง เพื่อดำเนินการ ( แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) การตลาดการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สินค้า พฤติกรรมที่อาจทำให้นายจ้างหรือผู้สมัครงานเสียหาย
 6. ละเมิดหลักการไว้วางใจ เช่น( แต่ไม่ จำกัด ) ใช้นามของนายจ้างหรือผู้สมัครไม่เหมาะสมกับงาน หรือเนื้อหาการรับสมัครงานมีการซ่อนเร้นไม่เป็นความจริง แล้วลงในแว็บไซด์ของเหมยจี้ย ผิดศิลธรรมและประเพณีที่ดีงานหรือผิดกฏหมาย
 7. ฝ่าฝืนการควบคุมดูแลข้อมูลของผู้สมัครงานหรือนายจ้าง แล้วนำเอกสารไปขายหรือรั่วไหล่ให้แก่บุคคลที่สามหรือบริษัทอื่น

ข้อที่แปดหน้าที่ของรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้สมัคร

ถ้าเหมยเจี้ยไม่ได้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถดำเนิดตามกฏหมายที่รัฐบาลไต้หวันกำหนด ถ้าผู้สมัครงานทั้งสองฝ่ายมีเรื่องแบะแย้งกัน สามารถดำเนินคดีตามกฏหมายของรัฐบาลไต้หวันและสามารถดำเนินคดีกับศาล