PRIVACY

ความมุ่งมั่นของพวกเรา

ในโลกIntetnetของไต้หวัน「บริษัทจัดหางานเหมยเจี้ย」เห็นความสำคัญของผู้ใช้ สิทธิ์ความลับส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบ Intetnet เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำให้สั่นสะเทือน มีทำให้วิธีการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเปลี่ยนแปลง อีกทั้งทำให้พวกเราได้เห็นเราเห็นศักยภาพมหาศาลการพัฒนการของอนาคตข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแค่กดเบา ๆ ที่ปุ่มเมาส์ ก็สามารถติดตามข่าวสาร หาข้อมูลสอบถาม ช็อปปิ้งซื้อสินค้าก็สามารถได้รับความบริการ อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วทุกมุมโลก สำหรับพวกเราแล้ว ผู้ที่ใช้ Intetnet ได้เข้ารับการบริการของเหมยเจี้ย จะคุ้มครองรักษาความลับในโลกอินเตอร์เนทของคุณ นี้คือพวกเราเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งจะไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับชาวเน็ตเราไม่เพียง แต่ต้องการที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับ

บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทัวร์โลกเว็บที่ปลอดภัยที่สุด

ดังนั้นคุณสามารถที่จะทำอะไรได้ดังใจโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมากีดขว้าง

คำชี้แจงของพวกเรา

เกี่ยวกับกฏเกณท์การใช้ของเหมยเจี้ยเป็นอย่างไร? ตามมาตรฐานของผู้ใช้บริการในความเชื่อที่ดี สำหรับผู้ที่มีเจตนาใช้ในทางที่ไม่ดี ทางแว็บไซด์นี้มีสิทธิ์ทำการฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญา และเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหาย สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 1. การได้รับข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง :
  ไม่ได้รับการตกลงยินยอมของแว้บไซด์นี้ แล้ว ลักเอกสารในที่เก็บกักเอกสาร
 2. ใช้วิธีการไม่ถูกต้องที่เป็นอันตรายต่อระบบในแว็บไซด์ :
  ผู้ที่ไม่ได้รับการตกลงยินยอม แล้วเจตนาทำลายระบบป้องกันความปลอดภัย
 3. เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เครือข่ายในการให้บริการ :
  ส่งข้อความมากๆทางอีเมลที่มีการดำเนินการป้อนข้อมูลไวรัส ให้แว็บไซด์เป็นอัมพาต ำให้ระบบการดำเนินงานของแว็บไซด์ผิดพลาดและชะลอการดำเนินงานประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงหน้าของเว็บไซต์นี้และการเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังเส้นทางเว็บไซต์อื่น ๆ เนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 4. ทำให้แว็บไซด์นี้เสียหายและละเมิดสิทธิของสมาชิก :
  พฤติกรรมวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รรับความตกลงยินยอม ลักลอบเข้าระบบแว็บไซด์นี้ ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก แม้กระทั้งการวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง บันทึก การปลอมแปลงการใช้ข้อมูลเครดิตแลกเปลี่ยนเอกสาร ในเว็บไซต์นี้ในหมู่สมาชิก
 5. พฤติกรรมการใช้เเว็บไซต์นี้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ :
  เช่น ใช้นามของสมาชิกที่ทำการสมัครหรือนายจ้าง ได้รับข้อมูลสมาชิกจากแว็บไซด์นี้ สมัครงานที่ไม่มีในแว็บ หรือประเภทงานที่เป็นกับดัก โฆษณา ผลิตภัณฑ์ สินค้า การบริการการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายทั่วไป
 6. ละเมิดหลักการไว้วางใจ:
  ผู้สมัครงานกับนายจ้างได้นัดตกลงเวลาเข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ไปและไม่ได้แจ้งให้กับนายจ้างทราบ หลังจากทำการตรวจสอบว่าเป็นความจริง เหมยเจี้ยมีสิทธิจะปิดใบสมัครของผู้สมัครนี้ พร้อมทั้งสามารถทำการปฏิเสธที่จะให้ผู้สมัครใช้ใบสมัครนี้ ผู้สมัครที่ไม่ไปตามเวลาที่นายจ้างนัด จะดูสถานการณ์หนักเบา จะทำการหยุดใช้การเป็นสมาชิก หนึ่งเดือนขึ้นไป ขอให้คุณให้ความเคารพสิทธิของคุณ
 7. การเป็นผู้จัดการควบคุมเอกสารที่ดี :
  ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับพื้นฐานข้อมูลบุคคลของสมาชิกหรือนายจ้าง ไม่ควรนำไปขายหรือรั่วไหลให้บุคคลที่สามหรือบริษัทอื่นๆ