COPYRIGHT

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ BẢN QUYỀN CỦA MÔI GIỚI MỸ GIA

Môi giới Mỹ gia vô cùng tôn trọng và bảo vệ bản quyền của người khác, trong đó điều khoản hội viên của công ty môi giới Mỹ Gia nêu rõ ràng.Người sử dụng sau khi sử dụng trang web này không được xâm phạm đến bất kì thông tin cá nhân của người khác. Do đó công ty môi giới Mỹ Gia yêu cầu người sử dụng cũng phải tôn trọng thông tin cá nhân của người khác. Nếu như bạn cho rằng trang Web này của công ty môi giới Mỹ Gia cùng với những người sử dụng mạng khác có khả năng đã xâm phạm đến của bạn . Bạn có quyền ngay lập tức kiến nghị, tố giác lên công ty môi giới Mỹ Gia để công ty sẽ giúp bạn sử lý một cách nhanh nhất.

Biện pháp xử lý chiếm đoạt bản quyền của tác giả

 1. Chữ kí có hiệu lực của người sử dụng (bút danh của tác giả) , hoặc chữ ký của người đại diện có bản quyền, các tư liệu chứng minh quyền lợi có liên quan hoặc nội dung của bản quyền, ví dụ: Bìa sách và các trang liên quan của sách xuất bản, nội dung web được xuất bản trên Internet.
 2. Trang web và các đường link vi phạm bản quyền.
 3. Địa chỉ liên lạc, điện thoại và các thông tin cá nhân khác của bạn.
 4. Công bố bằng văn bản xác nhận hành vi sử dụng nội dung trên trang web của bạn chưa thông qua sự ủy quyền người có bản quyền, người đại lý (văn phòng làm việc ) hoặc luật sư.
 5. Tuyên bố bằng văn bản xác minh tư liệu có liên quan của bạn là chính xác, đồng thời bạn là người có bản quyền hay là đại diện cho người có bản quyền và sẽ công bố.
  • Đường dây nóng công ty Môi giới Mỹ Gia:04-3507-7399
  • Công bố bằng văn bản xác minh có liên quan đến thông tin của bạn là chính xác, đồng thời bạn là người có bản quyền hay là đại diện cho người có bản quyền và sẽ công bố. Giấy thông báo vi phạm bản quyền sẽ được gửi về(tải công văn thông báo vi phạm bản quyền)

TUYÊN BỐ VẬN DỤNG VÀ LIÊN KẾT TRANG WEB THỨ BA:

Mục đích chủ yếu của công ty Môi giới Mỹ Gia trên trang Web là gia tăng thêm trang Web chuyên dùng, có thể liên kết đến các trang Web khác hoặc liên kết của nguồn trang web. Bạn cần hiểu rõ công ty môi giới Mỹ Gia không thể kiểm soát quản lý và đảm bảo giữa các thông tin và tư liệu được cung cấp bởi công ty khác , các nội dung từ liên kết trang web khác thuộc phụ trách của doanh nghiệp , bạn đồng thời nên hiểu rõ công ty môi giới Mỹ Gia sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin không phải do trang Web của công ty môi giới Mỹ Gia cung cấp. Các nội dung , sản phẩm , quảng cáo mang tính hoàn chỉnh , mang tính hợp lý , mang tính chính xác, mang tính kịp thời, mang tính hiểu quả, mang tính chuẩn xác , làm tăng trách nhiệm của bạn đối với bản quyền của tác giả

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ CỦA MÔI GIỚI MỸ GIA

 1. Công ty môi giới Mỹ Gia sau khi tiếp nhận giấy thông báo của bạn, sẽ nhanh chóng đóng trang chủ có vi phạm nội dung bản quyền trên trang web của bạn , và sẽ gửi e- mail cảnh cáo người dùng mạng đang vi phạm nội dụng nguyên tắc. Nếu người dùng mạng đó có nghi vấn với việc vi phạm bản quyền trên trang chủ của bạn. Công ty môi giới Mỹ Gia sẽ cung cấp họ tên , e-mail và số điện thoại của bạn cho người dung mạng đó để hai bên trực tiếp liên lạc để giải quyết tranh chấp.
 2. Dựa theo quy định điều khoản chính sách quyền riêng tư của công ty môi giới Mỹ Gia. Ngoài trừ thông qua sự đồng ý của người dùng hoặc mục đích cung cấp của người phục vụ, công ty môi giới Mỹ Gia được phép dựa theo pháp lệnh hoặc dựa theo yêu cầu cơ quan chính phủ. Cung cấp tư liệu công việc của người sử dụng cho người thứ ba. Do đó nếu bạn dựa theo hiến pháp này đưa ra tố giác, môi giới Mỹ Gia sẽ dựa theo yêu cầu của bạn loại bỏ các nội dung vi phạm . Đồng thời sẽ không cung cấp tư liệu công việc của người sử dụng có liên quan đến bạn. Nếu bạn đã biết được thông tin của người dùng đó. Bạn nên đến viện kiểm soát của tòa án điạ phương hoặc hình sự của cục cảnh sát đề ra kiện cáo . Môi giới Mỹ Gia sau khi nhận được đơn yêu cầu cung cấp tư liệu của các đơn vi cơ quan nêu trên ,sẽ nhiệt tình phối hợp với cơ quan chức năng nhằm giải quyết triệt để vấn đề.