COPYRIGHT

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ BẢN QUYỀN CỦA MÔI GIỚI MỸ GIA

Môi giới Mỹ gia vô cùng tôn trọng và bảo vệ bản quyền của người khác, trong điều khoản phục vụ hội viên của môi giới Mỹ gia nêu rõ ràng , dân mạng khi sử dụng phục vụ của trang web này không được xâm phạm đến bản quyền của người khác, do đó , Môi giới Mỹ gia kêu gọi người sử dụng cũng phải tôn trọng bản quyền của người khác. Nếu như bạn cho rằng trang web của môi giới Mỹ gia có có nội dung nào hoặc dân mạng sự dụng phục vụ của môi giới Mỹ gia đã xâm phạm đến bản quyền của bạn , kiện nghị bạn lợi dụng biện pháp xử lý này đưa ra tố giác, trung tâm phục vụ khách hàng của môi giới Mỹ gia sẽ xử lý dùm bạn với tốc độ nhanh nhất.

Biện pháp xử lý chiếm đoạt bản quyền của người có quyền lợi

 1. Ký tên của người có bản quyền, hoặc chữ ký của người đại diện có bản quyền, các tư liệu chứng minh quyền lợi có liên quan hoặc nội dung của bản quyền, ví dụ: đã phát hành tr ang bìa hay các trang có liên quan trong nhà sách, Được in trên giấy và công bố trên trang web.
 2. Nội dung vi phạm bản quyền nằm trong địa chỉ mạng và trang web.
 3. Địa chỉ liên lạc, điện thoại và các tư liệu khác của bạn.
 4. Tuyên bố bằng văn bản xác nhận hành vi sử dụng nội dung trên trang web của bạn chưa thông qua sự ủy quyền người có bản quyền, người đại lý (văn phòng làm việc ) hoặc luật sư.
 5. Tuyên bố bằng văn bản xác minh tư liệu có liên quan của bạn là chính xác, đồng thời bạn là người có bản quyền hay là đại diện cho người có bản quyền và sẽ tuyên bố ra.
  • Tuyên bố bằng văn bản xác minh tư liệu có liên quan của bạn là chính xác, đồng thời bạn là người có bản quyền hay là đại diện cho người có bản quyền và sẽ tuyên bố ra.
  • đường dây nóng công ty nguồn nhân lực mỹ gia:04-3507-7399
  • Tuyên bố bằng văn bản xác minh tư liệu có liên quan của bạn là chính xác, đồng thời bạn là người có bản quyền hay là đại diện cho người có bản quyền và sẽ tuyên bố ra.Tải giấy thông báo vi phạm bản quyền,(tải hàm thông báo vi phạm bản quyền)

TUÊN BỐ VẬN DỤNG VÀ LIÊN KẾT TRANG WEB THỨ BA:

Môi giới mỹ gia có khả năng trong trang web chủ yếu, sẽ gia tăng thêm trang web chuyên dùng, cung cấp phục vụ có thể liên kết đến các trang web khác hoặc liên kết của nguồn trang web. Bạn thừa biết và đồng ý , môi giới mỹ gia không thể kiểm soát quản lý và đảm bảo, các thông tin vàtư liệu được cung cấp bởi công ty khác , các nội dung từ liên kết trang web khác thuộc phụ trách của doanh nghiệp , bạn đồng thời thừa biết và đồng ý rằng môi giới mỹ gia không cần phải chịu trách nhiệm về các tư liệu, không phải do trang web của môi giới mỹ gia cung cấp, các nội dung , sản phẩm , quảng cáo mang tính hoàn chĩnh , tính hợp lý , tính chính xác, tính kịp thời, tính hiểu quả, tính chuẩn xác , do đó gây cho bạn bị tổn thất hay thiệt hại

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ CỦA MÔI GIỚI MỸ GIA

 1. Sau khi môi giới mỹ gia tiếp nhận giấy thông báo của bạn, sẽ nhanh chống rời đi bạn chương chủ vi phạm nội dung bản quyền trên trang web của bạn , và sẽ gửi e- mail cảnh cáo dân mạng vi phạm nguyên tắc . nếu dân mạng đó có dị nghị với sự việc vi phạm bản quyền chương chủ của bạn, môi giới Mỹ gia sẽ cung cấp họ tên , e-mail và số điện thoại của bạn cho dân mạng đó để cho hai người trực tiếp liên lạc với nhau để giải quyết tranh chấp.
 2. Dựa theo quy định điều khoản chính sách quyền riêng tư của môi giới Mỹ Gia, ngoài trừ thông qua đồng ý của người dùng hoặc mục đích cung cấp của người phục vụ, Môi giới Mỹ gia được phép dựa theo pháp lệnh hoặc của cơ quan chính phụ yêu cầu, cung cấp tư liệu công việc của người sử dụng cho người thứ ba. Do đó nếu bạn dựa theo biện pháp này đưa ra tố giác, môi giới Mỹ gia sẽ dựa theo lời yêu cầu của bạn loại bỏ các nội dung vi phạm . đồng thời sẽ không cung cấp tư liệu công việc của người sử dụng có liên quan đến bạn. Nếu bạn đã biết được tư liệu của người dùng đó , bạn nên đến viện kiểm soát của tòa án điạ phương hoặc hình sự của cục cảnh sát đề ra kiện cáo , môi giới Mỹ gia sau khi nhận được đơn yêu cầu cung cấp tư liệu của các đơn vi cơ quan neu trên , sẽ phối hợp cung cấp.