COPYRIGHT

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเหมยจี้ย

เหมยเจี้ยให้ความเคารพและสงวนลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ๆ เหมยเจี้ยมีการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการสมาชิก เพื่อผู้ใช้บริการแว็ปไซด์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เพราะฉะนั้นเหมยเจี้ยจึงขอเรียกร้องผู้ที่ใช้บริการเดียวกันควรเคารพลิขสิทธิ์ของคนอื่น ๆด้วย หากคุณเข้าไปในแว็ปไซด์นี้ คิดว่าเหมยเจี้ยละเมิดลิขสิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณสามารถทำการฟ้องร้องได้กับศูนย์บริการของเหมยเจี้ย จะรีบทำการจัดการให้เร็วที่สุด :

วิธีการจัดการการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 1. ลงนามของผู้ที่ได้ทำการจดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์หรือผู้ที่เป็นตัวแทนทำการลงนาม มีเอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น: หน้าของปกหนังสือที่ตีพิมพ์เนื้อหาบนหน้าเว็บไซด์ ทำการก็อปปี้หรือแว็บไซด์อื่น
 2. การละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาหรือแจ้งใช้แว็บไซด์
 3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อคุณได้ หรือเบอร์โทร ฯลฯ
 4. หรือเขียนคุณแน่ใจว่าเนื้อหาในเว็บไซด์ล่วงเลยลิขสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถมอบอำนาจกับทนายความได้
 5. สามารถเขียนจดหมายหรือเอกสารแจ้ง หรืออาจจะมีตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการเรื่องให้
  • สามารถดาวน์โหลดหนังสือการล่วงเกินลิขสิทธิ์(ดาวน์โหลดหนังสือการล่วงเกินลิขสิทธิ์)
  • เบอร์แฟกซ์ของเหมยเจี้ย : 04-3507-7399

เครื่องข่ายที่สามที่ทำการเชื่อมโยนและการชี้แจ้ง

เหมยเจี้ยอาจจะอยู่ตรงหน้าแว็บไซด์หลัก เพิ่มแว็บไซด์เครื่องข่ายอื่น เพื่อเสนอการเข้าเชื่อมโยงไปแว็บไซด์อื่น คุณยินยอมจะเข้าแว็บไซด์อื่น แต่เหมยเจี้ยไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันเนื้อหาของแว็บไซด์อื่นได้ เพราะเป็นของบริษัทอื่น เหมยเจี้ยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเนื้อหาในแว็บไซด์ที่เหมยเจี้ยเป็นผู้เสนอเกี่ยวกับ ข่าวสาร สินค้า โฆษณา ความเหมาะสม มาตราฐาน ความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง

มาตราการที่เหมยเจี้ยทำการจัดการ

 1. หลังจากที่เหมยเจี้ยได้รับหนังสือแจ้งจะรีบลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากแว็บไซด์และใช้อีเมลแจ้งให้เพื่อนทุกคนทราบ ถ้าเพื่อนในแนททำการคัดค้านเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ เหมยเจี้ยจะนำชื่อ เบอร์โทรหรืออีเมลของคุณเสนอให้เพื่อนในเนทให้สนทนากับคุณเอง
 2. ตามที่เหมยเจี้ยทำการปกป้องสงวนลิขสิทธิ์ หลังจากผ่านการตกลงยินยอมของผู้ใช้แล้ว ถ้าคุณสามารถเสนอหลักฐานเนื้อหาแล้วทำการฟ้องร้อง เหมยเจี้ยจะลบเนื้อหานั้นในแว็บไซด์และจะไม่เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป พร้อมทั้งใหความร่วมมืออย่างเต็มที่